Nodig ons uit

Nodig ons uit

Agenda

Agenda

Contact

Contact


GGM Training Center

Overzicht van verschillende trainingen.
Notities van Gregory lezen? Zie onderaan deze pagina...

 
School van Geloof Bijbel Instituut

GGM organiseert SOFBI in België.
Sinds 2018 unieke school op diverse locatie!
Voor meer info, bezoek onze website: sofbi.godsgloryministries.be

Internationaal directeur en oprichter: Dr. Norman Thomas
Nationaal directeur België: Gregory Goudeseune

Catalyst University

Online Bijbelschool.

Bezoek de website: catalyst-university.teachable.com

School of Missions

Zendingsschool.

 

 Opwekking, in vuur en vlam voor Jezus

Leren over en bidden voor opwekking!
Adres: Lendedreef 48 A, 8570 Vichte
Prijs: Volledig Gratis (lessen, hapjes en drankjes, evt. papier en materiaal)
Schrijf je nu in: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lesgever: Gregory Goudeseune
Data: Start op 16 juni 2016 (tweewekelijks op donderdag)
telkens van 19u30 tot 21u30 

Leren wandelen in de liefde
Geloofsverdiepende en verfrissende studie aan de hand van het Bijbelboek Efeziërs!
Deze studie door Gregory werd gestart op 29 januari 2015 en is nu op aanvraag op mp3 beschikbaar.

Wat is gemeente zijn?
Lessen in de fundamenten van het christelijke geloof. Eenvoudige, geloofsverdiepende studie!
Deze studie door Franky en Gregory werd gestart op 16 januari 2014 en is nu op aanvraag op mp3 beschikbaar.


Wat is Gods plan met Israël?

Ontdek vanuit Gods Woord het unieke plan van God met Zijn volk Israël...
Deze studie door Gregory werd gestart op 27 september 2013 en is nu op aanvraag op mp3 beschikbaar.

Een Nieuw Begin
Lessen in de fundamenten van het christelijke geloof. Eenvoudige, geloofsverdiepende studie!
Deze studie door Gregory werd gestart op 26 juli 2013 en is nu op aanvraag op mp3 beschikbaar.

 

 


Preeknotities van Gregory
Hieronder korte notities van Gregory's predikingen. Deze zijn niet bedoeld als Bijbelstudie of diepgaand en grondig onderzoekmateriaal voor Bijbel...*
Geniet van Gods Woord en wees overvloedig gezegend!! U kunt ons steeds een mailtje sturen om ons te contacteren.

Overzicht

Bidden voor Israël - 10 redenen - 11 gebedstips...

Kracht van Jezus' Bloed - 14 Bloedverbond zegeningen...

God van Wonderen - 5 stappen tot ervaren van wonderen...

Kennen van God - Glorie van Jezus

Gods glorie terug in jouw leven brengen - zoals David deed...

Autoriteit - Onder gezag staan, is gezag hebben

Kerstdienst - Gods reddingsplan gaat door

 

'Bidden voor Israël'

Introductiefilmpje

Jeremia 32:40-41 "Ja, Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wèl zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken; Ik zal Mij over hen verblijden en hun weldoen en Ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel."

10 redenen om Israël (Joodse volk, Jeruzalem) te steunen

1. Omdat God ieder zal zegenen wie Israël zegent en vervloekt wie Israël vervloekt (Genesis 12:3)
2. Omdat Israël (vooral Jeruzalem als aardse hoofdstad gekozen) het Hart en de Ziel is van Joodse volk (2 Kronieken 6:6)
3. Omdat wanneer wij Israël steunen, wij de Wederkomst van Jezus voorbereiden (Psalm 102:13-18)
4. Omdat Gods Woord de Waarheid is (Jesaja 2:3)
5. Omdat Redding uit de Joden is (Johannes 4:22)
6. Omdat God antisemitisme (Jodenhaat) haat (Zacharia 2:8)
7. Omdat God zegt dat we Israël moeten troosten (Jesaja 40:1-2)
8. Omdat God zegt dat Zijn gaven en roeping voor Israël niet zijn ingetrokken (Jesaja 49:15)
9. Omdat God Almachtig behoud/bewaard/behoed Israël (Psalm 121:4-8)
10. Omdat God zegt dat Hij voorbidders zal oprichten (Jesaja 62:6-7)

Waarom zouden christenen Israël moeten steunen? Omdat dit Gods wil is. Het is onmogelijk de Bijbel te geloven en dit niet te weten…

11 tips om te bidden voor Israël, Joodse volk en Jeruzalem

1. Blijf in Woord van God (Jesaja 62:6-7)
2. Kom met dank en lofprijs / aanbidding (Psalm 100:4, Jeremia 31:7)
3. Zonden belijden (1 Johannes 1:9)
4. Identificeer met Gods doel – Uniek eigen volk (Titus 2:11-14)
5. Alleen door Gods Geest (Zacharia 4:6)
6. Bid voor genade en gunst in deze tijd (Psalm 102:13-18)
7. Bid voor de Vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6)
   Derek Prince zegt het zo: "In Zijn eeuwige raad heeft God bepaald dat Jeruzalem de beslissende factor zal zijn op basis waarvan Hij met de volken zal afrekenen. De volken die zich vereenzelvigen met Gods bestemming voor     Jeruzalem, zullen door Hem gezegend worden. Maar zij die een beleid voeren dat Gods bestemming voor Israël tegenstaat, zullen streng geoordeeld worden. Wijd jezelf daarom toe om te bidden dat degenen die invloedrijke posities in het Midden Oosten innemen, goddelijke wijsheid, onderscheiding en begrip ontvangen."
8. Zegen en wees gezegend (Genesis 12:3, Numeri 24:9)
9. Vertel God niet wat Hij moet doen en hoe hij het moet doen (Jesaja 40:17-18)
10. Bid voor de oogst van de heidenen (Romeinen 11:25)
11. Neem het Zwaard van de Geest (Efeziërs 6:17)

Meer informatie? pray4israel.godsgloryministries.be

Terug naar overzicht | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 7/10 en 4/11/2012

 

'Kracht van Jezus' Bloed'

Bloed van Jezus i.p.v. satan in de hemel (daarom haat satan het Bloed) Openbaring 12:11-12 (vgl. met Pasha, Egypte -> Israëlieten)
Hebreeën 12:24. Bloed van Jezus (verzoening) spreekt (vandaag in hemel) krachtiger dan het bloed van Abel (wraak) 

14 Bloedverbond zegeningen (Geloof in het Bloed van Jezus; Ontvang het!)

1. Verzoening (intimiteit = Intieme Tijd!, geen vijandschap)
2. Toegang tot de Vader (intimiteit, altijd in Troonzaal) * Heb.10:19-22
3. Vergeving (schuld kwijtgescholden) * Ef.1:7
4. Reiniging (verandering van binnenuit, geen drang om te zondigen) * 1Joh.1:7
5. Rechtvaardiging (je bent gelijkgesteld, nieuwe mens. Status = geen zondaar, maar rechtvaardige. Ontvangen door geloof) * Rom.5:9
6. Zalving * 1Joh.2:20,27
7. Heiliging (apart gezet, DNA van God; God heeft voor jou een taak en doel) * Heb.13:12
8. Eigendom van God * Hand.20:28
9. Overwinning * Op.12:11
10. Bevrijding * Op.12:11
11. Bescherming * Ex.12:13
12. Verlossing (geen slaaf, maar vrijgekocht en betaald) * Ef.1:7
13. Genezing (striemen = genezing) * 1Pet.2:24, Jes.53:5
14. Eeuwige bestemming (bloed, wijn, eeuwig leven) * Joh.6:53-54

Ontvang en gebruik deze hemelse verbondszegeningen / rechten! Je bent wat je denkt / spreekt / gelooft --> Geloof Gods Woord

Terug naar overzicht Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 22/10/2012

 

'God van Wonderen'

Wonderen zijn normaal als tekenen van gelovigen (Marc.16:17-20, Hand.2:43, Hand.4:30, Hebr.2:4)

Je bent geroepen als WWW => Wereldwijde Wonder Werker
    - Wonder = buitengewoon (terwijl mensen alles willen 'verklaren'), bovennatuurlijk (manifestatie van God),
       wat niet door menselijke middelen kan gebeuren.
    - God is en zal altijd de God van wonderen zijn.
    - God wil, kan en zal het wonder doen dat u nodig heeft.
    - God kan elke dag in kleine en grote noden voorzien!

Waarom doet God wonderen?
    1. Om Zijn wil te volbrengen en Zijn Woord te bevestigen.
    2. Om in de noden van Zijn volk te voorzien (Matt.19:26)

Gods Woord staat vol: U bent geschapen voor wonderen!
    Zie één van de vele voorbeelden: Daniël 3:8-30

5 stappen tot ervaren van Gods wonderen

1. Zie God zoals Hij is (Hij is en kan alles)
    - OvOB (zie preek '

 | 23/09/2012

 

'Kennen van God'

Paulus gaf dankbaar en vreugdevol alles op... Waarom? Wat is zijn motivatie? Hij zag de excellentie, de glorie van de kennis van Jezus (Fil.3:8)
Serafims zingen dag en nacht "Heilig..." enkel telkens vanuit frisse openbaring van Jezus (Op.4:8)
Grootste en krachtigste openbaring en die ons emotioneel transformeert en ons hart voldoening geeft is de openbaring van Jezus (Matt.16:16)
God is veel meer dan Hij die geneest, voorziet, leidt, zegent, vergeeft...
Elke gelovige heeft deze erfenis. Hem kennen is voor elke gelovige, niet slechts bedienaars enz.
Glorie van Jezus kennen helpt en traint ons om verleidingen te weerstaan, te volharden in vervolging en door te zetten in relatie met God.
    - Heilige Geest neemt uit Jezus diepe schatten van God en toont / verkondigt het aan ons, naarmate jouw honger (Hij dwingt niet) en positioneer je hart om meer te zien van Gods glorie (Joh.16:13-14 & 1Kor.2:10-12)
    - Deel deze openbaring van Gods kennis met anderen. Er wordt te weinig over God Zelf gepredikt (Ef.3:8)
    - Echt tijd nemen, stilstaan en focussen op glorie van het kennen van Jezus (Spr.2:4-5)
Eenvoudig zoeken naar schatten en rijkdommen van Jezus door toepassen van OvOB... (Bijbelteksten om te beginnen: Op.1,2,3,4... Daniël 7...)
OvOB:
    - Ov = Overeenkomst met beschrijving in Gods Woord
    - O = Vraag naar Openbaring
    - B = Bewaar (gehoorzaam, geloof) het Woord en de Openbaring (Op.1:3)

Terug naar overzicht | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 2/09/2012

 

'Gods glorie terug in jouw leven brengen'

David probeerde via eigen methoden, programma's, tradities en hulpmiddelen (mooie nieuwe wagen met runderen) de Ark van het Verbond terug naar Jeruzalem te brengen (1 Kronieken 13). Hij wilde Gods glorie terugbrengen in zijn leven, stad, volk, natie... Door dit uit eigen kracht te doen, zonder God te raadplegen en niet de voorschriften en waarschuwingen (Numeri 4:4,15,17-20) te gehoorzamen, overleed Uzza nadat hij de ark aanraakte (omdat runderen uitgeleden en hij trachtte de ark te beschermen). Gods glorie is niet te vervoeren of te manipuleren!

Drie Prioriteiten - Principes

1. Heiliging en toewijding (1 Kronieken 15:11-15)
    - Niet door mooie wagen, maar door heilige handen
    - Heiliging in Engels: 'consecrated' = toegewijd zijn; jezelf apart zetten voor dienst aan God; overgave; alleen voor God willen leven

2. Jezus Christus (het Kruis) centraal (1 Kronieken 16:1)
    - Ark met verzoendeksel = Offer, opstanding en heerschappij van Jezus centraal
    - David wilde niet in eigen kracht regeren, maar vanuit Gods glorie
    - Waar de glorie van God is, daar is Zijn liefde, kracht, autoriteit en daar word Zijn Koninkrijk zichtbaar

3. Gebed en Aanbidding (1 Kronieken 16:7-36)
    - Communicatie tussen God en mens (intimiteit met God)
    - Onophoudelijk bidden; bidden in de Geest (tongentaal)
    - Trouw bidden, niet wettisch. Jezus was niet onder de wet, maar Hij vervulde de wet; Hij was vrij, wandelend door de Geest (Galaten 5)

Profetisch parallel van deze principes met: 1. Handelingen 1, Pinksteren.    2. 2 Kronieken 5, Salomo en tempel.

Tien tips tot Intimiteit

- Doe het! (wacht niet op een gevoel)
- Wees stil en denk aan Jezus
- Aanbid God
- Wees dankbaar ("Dankbaarheid is ruitenwisser van je hart")
- Belijd je geloof
- Nodig Heilige Geest uit
- Vraag Hem specifiek
- Sta op Zijn beloften
- Geloof wat je bidt
- Leef in verwachting

Terug naar overzicht | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 1/07/2012

 

'Autoriteit'

"... want Zijn woord was met GEZAG." (Luc.4:31-37)
Jezus is gezaghebbende! ONTZAG voor God ==> GEZAG van God. (Jac.4:7)
Jezus geeft JOU autoriteit om te doen wat Hij doet... (Luc.9:1-2)

Terug naar overzicht | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 17/06/2012

 

'Kerstdienst'

Potloodchristenen (toneelstukje)
Lukas 1:26-38, 46-48, 56. Lukas 2:12-14. Mattheus 2:10-12 (goud = heerlijkheid, wierook = aanbidding, mirre = lijden, bitter)

Zacharias, Elisabeth, Maria, Jozef: gewone mensen - dromen, engel Gabriël
Stal: stinkend, geen vloerverwarming, geen dokters, dieren

Jezus was nog maar geboren en satan had al een plan (via Herodus) om Hem uit te roeien (zie ook Mozes, als redder van 't volk), maar God openbaarde Zich aan de mensen via engelen en dromen om Zijn reddingsplan uit te voeren. Plan satan via: Farao, Herodus, Hitler (Gods volk uitroeien).

Herders waren uitschot van maatschappij. 3 wijzen = wereldse wijsheid buigt.

Jezus werd al van jongs af aan opgevoed in Joods gezin, met het Woord van God en Hij wilde meteen blijven in de Tempel om te onderwijzen (als Zoon van God was Hij bezig met dingen van de Vader). Zo'n verlangen en passie moeten wij ook hebben...

Terug naar overzicht | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 25/12/2011

 

 

* Kopiëren, verspreiden of publiceren is toegestaan, mits vermelding van naam en webadres: Gregory Goudeseune - www.godsgloryministries.be

Our website is protected by DMC Firewall!